Skok na osrednjo vsebino

Sporočilo za javnost

13. 11. 2019 | 03:57

Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice je dne 30. 10. 2019 objavila Javni razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice.  Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija s stalnim prebivališčem v občini Moravske Toplice, ki so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študijskega programa ter imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,5.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani Občine Moravske Toplice in na spletni strani PIF. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, vsak dan v poslovnem času Občine.

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti ali vložijo osebno na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »ŠTIPENDIJE 2019/2020«.

Rok za oddajo vlog je do vključno 13.12.2019.

Vloga je vložena pravočasno, če jo Občina prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Dodatne informacije so na voljo: na spletni strani Občine Moravske Toplice (https://www.moravsketoplice.si/lang=&option=razpisi_view&razpis_id=378&stran=Razpisi%20in%20objave); na spletni strani PIF: pif.si , na e-poštnem naslovu:  obcina@moravske-toplice.si, v poslovnem času na telefonski številki 02 538 15 18, v času uradnih ur osebno na naslovu Občine.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost