Skok na osrednjo vsebino

Sofinanciranje šolnin

8. 7. 2019 | 03:57

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do šolnine do največ 2.500, EUR. Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022. Prednost imajo posamezniki, ki so pred vključitvijo v program za katerega uveljavljajo šolnino imeli zaključeno največ osnovno šolo in/ali bili stari 45 let.

Prosimo vas, da obvestite udeležence izobraževanja o možnostih sofinanciranja šolnin.  Za podrobnejše informacije in pomoč pri urejanju prijave  jih lahko napotite v Svetovalno središče Murska Sobota.  Informacije in pomoč bomo nudili osebno  na sedežu Svetovalnega središča Murska Sobota na Slomškovi ulici 33 v Murski Soboti, po telefonu 02  536-15-76 in 031 637 243 ali po elektronski pošti svetovalno.sredisce@lums.si

Alojz Sraka, vodja Svetovalnega središča

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki:  

    • so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
    • so sami poravnali šolnine,
    • so oziroma BODO v obdobju od 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
    • so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite – vključno s pripravami,
    • so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja.

Več na: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost