Skok na osrednjo vsebino

OBVESTILO o ureditev prostora za postavitev žarnega zidu in raztrosa pepela na pokopališču v Moravskih Toplicah

28. 10. 2019 | 03:55

Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes se opravi že večje število žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnosti (ZPPDej, Ur.l. RS št. 62/16) navaja v 17. členu kot vrsto pokopa tudi raztros pepela, ki se opravi na posebej za to določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega….

V Svetu Krajevne skupnosti Moravske Toplice smo pristopili skupaj z upravljavcem pokopališča JKP Čista narava d.o.o. in Občino Moravske Toplice k pripravi prikaza idejne umestitve postavitve žarnega zidu in ureditve dela pokopališča za namen raztrosa pepela. Lokacija za ureditev prostora za namen pogreba v obliki raztrosa pepela je predvidena na zahodnem delu pokopališča pod gozdnim robom, v nadaljevanju tega pa je predvidena postavitev žarnega zidu.

Prostor za raztros pepela predstavlja zelenica, ki je na zunanji strani omejena z gabrovo živo mejo. Notranji rob prostora za raztros pepela v polkrogu bo zasajen z nizkim grmičevjem ali trajnicami. V vogalu se zasadi vrba žalujka.

V nadaljevanju se postavi žarni zid, ki pa je sestavljen iz segmenta za namestitev spominske ploščice pokojnikov, katerih pepel bo tu raztrošen in dveh segmentov žarnega zidu po 8 žar na segment, skupaj za 16 žar v prvi fazi postavitve. Segmenti žarnega zidu se lahko po potrebi dograjujejo. Do žarnega zidu in prostora za raztros pepela bo vodila tlakovana potka v širini 1,50 m. Ob segmentu spominskih ploščic se izvede prostor za odlaganje sveč.

Morebitne predloge, pripombe lahko posredujete do 1. decembra 2019:

    • predsednici Sveta KS Moravske Toplice na telefon 031 702 540 ali
    • pisno na Občino Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice,

obcina@moravske-toplice.si

Predsednica Sveta KS Moravske Toplice:

Cvetka DAVIDOVSKI, l.r.

Podrobnejša ureditev

Prikaz umestitve v prostor

Obvestilo

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost