Skok na osrednjo vsebino

Destinacija Moravske Toplice prejela znak Zelene destinacije

Zelena destinacijaSlovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 enajstim slovenskim destinacijam in enemu krajinskemu parku podelila znak Slovenia Green.

Znak zelene destinacije je prejela tudi destinacija Moravske Toplice. Vse destinacije, ki so vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), predstavljajo 34 % vseh slovenskih občin in kar 74 % vseh turističnih prihodov tujih in domačih gostov.

Destinacija Moravske Toplice se je v začetku leta 2018 prijavila na javni razpis 4. Poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki jo je objavila STO. Na javni poziv se je poleg Moravskih Toplic odzvalo še 15 slovenskih destinacij in en krajinski park. Sledil je leto dni dolg pristopni proces, kjer smo pristopne destinacije ne le ocenjevale stanje na 6 področjih trajnostnega turizma (Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima, Poslovanje turističnih podjetij) v svoji destinaciji, pač pa tudi že razvijale akcijski načrt ukrepov izboljšav in začele z izvajanjem le-teh.

Destinacija Moravske Toplice so prejele znak Slovenia Green Bronze, ki nam predstavlja izziv, da na področju zelene destinacije naredimo še korak naprej v razvoju zelenega turizma. Uradne plakete bomo novi nosilci znaka Slovenia Green prejeli na slavnostni podelitvi na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki bo potekal 22. maja v Rogaški Slatini.

Občina Moravske Toplice se obenem zahvaljuje zeleni ekipi za opravljeno delo.

Dostopnost