ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ FOKOVCI

 

Zbirni center se nahaja za stavbo Kmetijske zadruge v Fokovcih.

 

Delovni čas je:

  • ponedeljek: 14.30–16.30,
  • četrtek: 8.00–10.00,
  • 1. sobota v mesecu: 10.30–12.30,
  • nedelja, prazniki: zaprto.

V zbirni center lahko pripeljete:

  • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila,
  • tekstil,
  • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
  • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
  • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
  • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
  • kosovne odpadke,
  • odpadna zdravila in
  • izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

 

Mešane komunalne (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), gradbene, biološke, nevarne in posebne odpadke, avtomobilske dele ter mokra in onesnažena oblačila v zbirnem centru ne sprejemamo.

Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne povzroča dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske Toplice. Pravne osebe morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Velikost črk
Kontrast