Odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Podjetje Saubermacher – Komunala je registriran zbiralec odpadnega jedilnega olja in imetnik certifikata ISCC EU, ki se nanaša na izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja.

V okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je omogočeno gospodinjstvom Občine Moravske Toplice prepuščanje odpadnega jedilnega olja:

    • v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Fokovci in
    • ob vsakoletni spomladanski akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.

Povzročitelji iz gospodinjstev lahko uporabljate za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l posodo za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

Za dodatne informacije lahko pokličete Saubermacher- Komunala na telefonsko številko 02/526-84-50, pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete spletno stran www.saubermacher-komunala.si.