Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje. Tudi ko nevarne snovi niso več uporabne, moramo poskrbeti, da ne pridejo v stik z okoljem ali ljudmi.

Prepoznamo jih po simbolih:

Simboli nevarnih odpadkov

Vsak odpadek, ki ima eno ali več tovrstnih oznak na embalaži, je potrebno uvrstiti med nevarne odpadke in jih oddati ob vsakoletni spomladanski akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

Nevarne odpadke hranimo v originalnih embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Med seboj jih ne smemo mešati, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Oddajajte jih le v organizirani spomladanski akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov Saubermacher-Komunale.

Velikost črk
Kontrast