ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV

V letu 2021 ne bo organiziranega klasičnega odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Vsa gospodinjstva, ki so vključena v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, lahko brezplačno oddajo kosovne odpadke:
– v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Fokovci, ki se nahaja za stavbo Kmetijske zadruge v Fokovcih,
– v regijskem centru CERO Puconci, Vaneča 81,
– do 2 m3 kosovnih odpadkov vam na osnovi predhodnega pisnega naročila 1 x letno odpelje podjetje Saubermacher – Komunala.

Odvoz kosovnih odpadkov na klic v individualnih stanovanjskih hišah se izvaja na osnovi pisnega naročila. Naročilnica je del letnega urnika odvoza odpadkov za leto 2021, dobite pa jo lahko tudi na:
• spletni strani www.saubermacher-komunala.si,
• spletni strani www.moravske-toplice.si,
• sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti,
• sedežu občine in
• blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti.

Izpolnjen obrazec lahko pošljete po:
• pošti na sedež podjetja Saubermacher – Komunala,
• elektronski pošti na e-naslov info@saubermacher-komunala.si ali
• faksu na številko 02/526-84-41.

Po prejemu naročila bo najpozneje v 14 koledarskih dneh izveden odvoz naročenih kosovnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme ter oblačil, hišnega tekstila in obutve. O datumu odvoza boste obveščeni najpozneje 2–3 dni prej.

Pri oddaji odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali njegovega predstavnika. Neizkoriščenih naročilnic ni mogoče prenesti v prihodnje leto. Če je količina kosovnih odpadkov večja od 2 m³ ali boste naročili več kot 1 odvoz letno, vam bo storitev zaračunana v skladu z veljavnim cenikom podjetja Saubermacher – Komunala.

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV – 2021

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV – 2021