LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV OD VRAT DO VRAT

Vsako gospodinjstvo mora biti vključeno v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predmetnim občinskim odlokom. Ta gospodinjstva prejmejo 1 x letno tipizirane vreče za ločeno zbiranje mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene – tetrapak). Občani Martjanec in Moravskih Toplic lahko ločeno zbirajo v 240 l zabojniku še papir in papirno embalažo. Odvoz papirja je brezplačen.

V naseljih Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci in Tešanovci se lahko gospodinjstva odločijo za zbiranje bioloških odpadkov v 120 l ali 240 l zabojniku.

Odvoz bioloških odpadkov vam zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

Zabojnike lahko prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala.