Skok na osrednjo vsebino

Na področju kulture občina izvaja vrsto nalog, s katerimi ohranja in razvija različne oblike kulturne dejavnosti.

Nekatere pomembnejše naloge, ki so v pristojnosti občine, so:

  • skrbi za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture,
  • opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju kulture,
  • zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe,
  • opravlja naloge na področju varovanja kulturne dediščine,
  • pripravlja in izvaja letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
  • zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena,
  • razglaša spomenike lokalnega pomena,
  • zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.
Dostopnost