Skok na osrednjo vsebino

Kmetijstvo je v Občini Moravske Toplice zelo pomembna dejavnost, vendar se srečuje z mnogimi problemi, zato že dolgo časa ni več glavni vir dohodka prebivalstva na podeželju, temveč postaja dopolnilna dejavnost zaposlitvam izven primarnih dejavnosti. Od kmetijstva živi le nekaj posameznikov, večina ljudi se ukvarja s kmetijstvom po službi ali drugi redni zaposlitvi.

Kmetijstvo ne opravlja zgolj vloge proizvajalca hrane ter industrijskih in energetskih rastlin, ampak v svoji večnamenski vlogi skrbi tudi za javne dobrine, kot so varovanje okolja, ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varno in kakovostno hrano, kar vse je potem pogoj za razvoj turizma ipd. Pridobiva pa tudi nove funkcije, to je naravi prijaznejše bio in ekološko kmetovanje.

Povezave:

 

Prodaja kmetijskih zemljišč

Objava ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč je na spletni povezavi OGLASNA DESKA UPRAVNE ENOTE MURSKA SOBOTA