Skok na osrednjo vsebino
2022 – 2026

9. redna seja Občinskega sveta

Vabilo Zapisnik 8. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi K tč. 3 - Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence K tč. 4 -...

8 . redna seja občinskega sveta – 05.09.2023 ob 15.30

vabilo zapisnik 7. seja OS K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov OS K tč. 2 - Poročilo o izvrševanju proračuna OMT 2. Poročilo o izvrševanju proračuna januar-junij 2023 3. Realizacija prihodkov proračuna 30.06.2023 4. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov...

7. redna seja – 4. 7. 2023

Vabilo Zapisnik 6. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o OPPN za enoto urejanja BG 9 - poslovna cona OPPN za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona - PREDLOG 63 člen OPN K tč. 3 - Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve OPPN...

6. redna seja – 30. 5. 2023

Vabilo - 6. redna seja Zapisnik 5. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč.2 - Predlog sklepa - poročila uporabnikov proračuna Poslovno poročilo za leto 2022 OŠ Bogojina Poslovno poročilo za leto 2022_Oš Fokovci Poslovno poročilo za leto 2022 DOŠ...

5. redna seja – 9. 5. 2023

Vabilo Zapisnik 4. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog zaključnega računa za leto 2022 1. Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2022 2. Realizacija prihodkov proračuna 2022 3. Zaključni račun proračuna občine 2022 4. Prerazporeditve...

4. redna seja Občinskega sveta – 21. 3. 2023

Vabilo Zapisnik 3. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2023 K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2024 1.OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORACUNA 2023 2024 2. Bilanca prihodkov in odhodkov 2023 in...

3. redna seja – 14. 2. 2023

Vabilo 3. redna seja OS Zapisnik 2. redne seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu za leto 2023 Predlog Odloka o proračunu za leto 2024 3. Obrazložitev izhodišč in splošnega dela proračuna 2023,2024 4. Bilanca prihodkov in...

2. redna seja – 20.12.2022

Vabilo Zapisnik 1. seje K tč. 1 - Poročilo o izvršitvi sklepov Obvestilo o začasnem financiranju

1. konstitutivna seja

Vabilo Porocilo izidu volitev - zupan Porocilo o izidu volitev - obcinski svet Porocilo izidu volitev - MNSS Statut Poslovnik Občinskega sveta  

Novice in obvestila po mesecih

Uradne ure – za stranke

Ponedeljek od 7.30 – 10.30 in 11.00 – 14.30
Sreda od 7.30 – 10.30 in 11.00 –  15.30
Petek od 7.30 – 13.30 in 11.00 -13.30
Dostopnost