Skok na osrednjo vsebino

Objave občinske volilne komisije

18. 11. 2018 | 12:00

Informacija o obveznem izvodu plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) je potebno obvezno poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362 ).Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje: politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Gradivo je potrebno oddati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje. Plakate pošljete v elektronski obliki na NUK-ov spletni portal SVAROG, https://www.nuk.uni-lj.si/svarog/. Za pomoč pri oddaji e-plakatov (jumbo, city light ipd.) se lahko obrnete na sodelavko Katjo Rapuš na tel. 01 2001 156 ali na e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si. Manjše plakate, letake in zgibanke pošljite ali dostavite v fizični obliki po štiri izvode (zvite, ne zložene), skupaj z dobavnim listom (v prilogi) na njihov naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) Ekspedit Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

Osebna dostava – uradne ure: 9. – 14. ure.

Za vsa dodatna pojasnila lahko pokličete na tel.: 01 586 13 07 ali pišete na e-naslov pavla.meglic@nuk.uni-lj.si .

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13. 11. 2018 in v sredo, 14. 11. 2018, med 7.00 in 19.00, na volišču v Vaško – gasilskem domu Tešanovci.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati Volilni komisiji Občine Moravske Toplice zahtevek za glasovanje po pošti. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati Volilni komisiji Občine Moravske Toplice zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

Zahtevek za glasovanje na domu – zase

Zahtevek za glasovanje na domu – za drugega

Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

VOLITVE ŽUPANA

Razpis rednih volitev v obcinske svete in rednih volitev županov

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih popor za župana s strani volivcev

Navodilo o obrazcih za dajanja podpore

Podpora kandidaturi za župana (slovenski)

Podpora kandidaturi (madžarski)

Obr. 4 – kandidatura župan

Obr. 5 – soglasje župan

Obr. 9A – zapisnik politična stranka – župan

Obr. 12 – seznam politična stranka

Obr. 16 – volilna kampanja – obvestilo o organizatorju volilne kampanje

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Razpis rednih volitev v obcinske svete in rednih volitev županov

Obvestilo o določanju kandidatov s podpisovanjem skupine volivcev

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov

Navodilo o obrazcih za dajanja podpore

Podpora kandidaturi za člana OS oziroma listi kandidatov za volitve članov občinekega sveta (slovenski)

Podpora kandidaturi za člana OS oziroma listi kandidatov občinskega sveta (madžarski)

Obr. 7 – kandidatura – občinski svet

Obr. 8 – soglasje – občisnki svet

Obr. 11 – zapisnik – politična stranka – občinski svet  – krajevne skupnosti

Obr. 12 – seznam politična stranka

Obr. 16 – volilna kampanja – obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnost na obmocju Občine Moravske Toplice

Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov KS, ki bodo 18.11.2018

Navodila za volitve v svete KS

KS – 1 obrazec za kandidaturo za člana sveta KS

KS- 2 obrazec za soglasje za kandidaturo za člana sveta KS

Obr. 11 – zapisnik – politična stranka – občinski svet  – krajevne skupnosti

Obr. 12 – seznam politična stranka

VOLILNI ODBORI

Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje v volilni odbor

Obrazec – predlaganje za člana volilnega odbora

 

 

Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
Obr. 4 – kandidatura župan
Obr. 5 – soglasje župan
Obr. 9A – zapisnik politična stranka – župan
Obr. 12 – seznam politična stranka – župan
Obr. 7 – kandidatura – občinski svet
Obr. 8 – soglasje – občinski svet
Obr. 11 – zapisnik – politična stranka – občisnki svet – krajevne skupnosti
Navodila za volitve KS
KS-1 kandidatura za volitve članov svetov KS
KS-2 soglasje za kandidaturo za člana sveta KS
Obr. 16 – volilna kampanja – obvestilo organizatorju volilne kampanje
glasovanje po pošti
zahtevek za glasovanje na domu za drugega
zahtevek za glasovanje na domu zase
Poročilo o izidu volitev za župana
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnsoti Občine Moaravske Toplice na volitvah dne
Število preferenčnih glasov

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost