Skok na osrednjo vsebino

NAKNADNE VOLITVE

18. 11. 2018 | 12:00

Predčasno glasovanje na volišču za predčasno glasovanje: šifra volišča 7801901 predčasno glasovanje –Motvarjevci – Szentlászló, vaško-gasilski dom – falu és tűzoltóotthon, bo potekalo v četrtek 29. novembra 2018, in sicer od 7.00 do 19.00 uro.

OBVESTILO

Občinska volilna komisija je ob preizkusu kandidatur 18. 10. 2018 ugotovila, da niso bile vložene kandidature za volitve članov sveta krajevne skupnosti Filovci, Motvarjevci in Sebeborci, zato je razpisala NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI FILOVCI, MOTVARJEVCI IN SEBEBORCI (Uradni list RS št. 69/18, z dne 30. 10. 2018).

Naknadne volitve sedmih članov sveta KS Filovci (volilna enota Filovci), petih članov sveta KS Motvarjevci (volilna enota Motvarjevci) in sedmih članov sveta KS Sebeborci (volilna enota Sebeborci) se opravijo v nedeljo, 2. 12. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se določi torek, 30. 10. 2018.

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje do 10. 11. 2018 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, ki imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti. Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javnih objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Najpozneje 12. 11. 2018 je pri občinski volilni komisiji potrebno vložiti kandidature za svet krajevne skupnosti, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). Skupina volivcev (10) določajo kandidature za člane sveta KS z dajanjem podpore na seznamu. Predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidature. Vse potrebne obrazce najdete spodaj.

 

Sklep o določitvi volišč – SPREMEMBA
Sklep za predčasno glasovanje – SPREMEMBA
SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KS FILOVCI, MOTVARJEVCI IN SEBEBORCI
Razpis naknadne volitve članov svetov KS Filovci, Motvarjevci in Sebebroci
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za naknadne volitve članov svetov KS Filovci, Motvarjevci in Se
Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
Obrazec KS 1 A – vlaganje kandidature z volivci
Obrazec KS 1- vlaganje kandidature z volivci
Obrazec KS 2 – soglasje kandidata
Zapisnik politična stranka – za KS
Obrazec 12 – seznam politična stranka
Obvestilo

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost