Skok na osrednjo vsebino

LOKALNE VOLITVE 2018

18. 11. 2018 | 12:00

Predsednik Državnega zbora RS je dne 13.07.2018, na podlagi 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18.11.2018: Razpis rednih volitev v obcinske svete in rednih volitev županov

Istega dne bodo potekale tudi redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice: Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na obmocju Obcine Moravske Toplice

Predsednica sveta MNSS Občine Moravske Toplice je razpisala volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice: Razpis volitev v svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 03.09.2018.

Volitve se bodo izvajale na naslednjih voliščih: VOLIŠČA

PREDČASNO GLASOVANJE se bo izvajalo v torek 13. novembra 2018 in sredo 14. november 2018 od 7.00 do 19.00 ure na volišču šifra 7801901 predčasno glasovanje – vaško gasilski dom Tešanovci.

Objave Občinske volilne komisije za volitve v občinske svete in redne volitve županov ter redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice najdete pod zavihkom OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Objave Posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta Občine Moravke Toplice, predstavnikov madžarske narodne skupnosti v Občini Moravske Toplice in volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice najdete pod zavihkom OBJAVE POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 117/2003)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice ( UradnI list RS, št. 64/2010)

Obrazci za podporo volivcev so dostopni na: Obrazci za podporo volivcev

Obrazci za kandidiranje so dostopni na: Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci

 

 

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor za župana s strani volivcev
Obvestilo o določanju liste kandidatov za člane občinekega sveta s podpisovanjem skupine volivcev
Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje v volilni odbor
Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
Sklep o določitvi volišč
Sklep za predčasno glasovanje
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov KS, ki bodo 18.11.2018
Obrazec – predlog za člana volilnega odbora
Obr. 4 – kandidatura župan
Obr. 5 – soglasje župan
Obr. 9 – zapisnik politična stranka – župan
Obr. 12 – seznam politična stranka
Obr. 16 – volilna kampanja – obvestilo organizatorju volilne kampanje
Obr. 7 – kandidatura – občinski svet
Obr. 8 – soglasje – občinski svet
Obr. 11 – zapisnik – politična stranka – občisnki svet – krajevne skupnosti
Navodila za volitve KS
KS-1 Kandidatura za volitve članov svetov KS
KS-2 Soglasje za kandidaturo za člana sveta KS

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost