Skok na osrednjo vsebino

Občinska volilna komisija

18. 11. 2018 | 12:00

Občinska volilna komisija je organ občine, ki ga na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenuje Občinski svet.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov.

Občinska volilna komisija vodi in izvaja volitve župana ter volitve v občinske svete in svete krajevnih skupnosti.

Naloge občinske volilne komisije

  • skrbi za zakonitost lokalnih volitev,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam kandidatov oz. list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri kandidati so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Občinska volilna komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ.

Občinska volilna komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave in ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 3. redni seji, dne 6. 2. 2019 v občinsko volilno komisijo imenoval:

 1. JOLANKA HORVAT, MORAVSKE TOPLICE – predsednica,
 2. EMIL VUČKIČ, ANDREJCI – namestnik predsednice,
 3. VLADO VUČKIČ, SELO – član,
 4. SONJA DAJČ, KRNCI – namestnica člana,
 5. MARTINA ČERNELA KOCET, BOGOJINA – članica,
 6. DEJAN HORVAT, SELO – namestnik članice,
 7. JOŽEF KOVAČ, TEŠANOVCI – član,
 8. DRAGO IVANIČ – namestnik člana.

 

KONTAKT:

Tajnik občinske volilne komisije:

Majda LIPIČ PROSIČ
T: 02 538 15 12, 041 339 450
E: majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost