Skok na osrednjo vsebino

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

7. 9. 2022 | 02:25

Statut Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) v 14. členu določa, da ima Občinski svet občine Moravske Toplice 15 članov, od katerih sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti. Člani občinskega sveta se skladno s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 odl. US) volijo po proporcionalnem načelu.

Vse kandidature se predložijo Občinski volilni komisiji Občine Moravske Toplice na Občinski upravi Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3 v Moravskih Toplicah  najpozneje 20. 10. 2022 do 19.00 ure.

OBRAZEC LV-2 Podpora kandidaturi za člana OS oziroma listi kandidatov za volitve članov OS – SLO

OBRAZEC LV-2 Podpora kandidaturi za člana OS oziroma listi kandidatov za volitve članov OS – MA

OBRAZEC LV-7 Lista kandidatov za lokalne volitve proporcionalni volilni sistem

OBRAZEC LV-8 Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta

OBRAZEC LV-10 Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev kandidature za člana občinskega sveta

OBRAZEC LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta

OBRAZEC LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturno listo kandidatov za lokalne volitve

OBRAZEC LV16 Podatki o organizatorju volilne kampanje

Obvestilo o določanju liste kandidatov za člane občinskega sveta s podpisovanjem skupine volivcev

Sklep o določitvi volišč

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97_22)

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost