Skok na osrednjo vsebino

LOKALNE VOLITVE 2014

5. 10. 2014 | 12:00

Predsednik Državnega zbora RS je dne 24.06.2014, na podlagi 26. in 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 05.10.2014.

Istega dne bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21.07.2014.

 

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014#!/Razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142213

Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19961370

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141564

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. oktobra 2014

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/svlsrp.gov.si/pageuploads/lok-sam05/lv2014/lv2014-rokovnik-volilnih-opravil.pdf

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov KS, ki bodo 5. oktobra 2014

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov svetov KS v Občini Moravske Toplice 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev članov župana in članov Občinskega sveta v Občini Moravske Toplice

Sklep za predčasno glasovanje 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/svlsrp.gov.si/pageuploads/lok-sam05/lv2014/Navodilo-obrazci-podpora.pdf

Podpora kandidaturi za župana

http://www.dvk-rs.si/files/files/LV-1-SLO.pdf

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

http://www.dvk-rs.si/files/files/LV-2-SLO.pdf

POVEZAVE:

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost