Skok na osrednjo vsebino

Instruktivni obrazci za kandidiranje in podporo

5. 10. 2014 | 12:00

OBVESTILO

Obveščamo vas, da politične stranke lahko imajo enega predstavnika liste kandidatov za več kandidatur za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka za volitve 5. oktobra 2014 (instruktivni obrazec KS-2).

Andrej Benkovič

Predsednik Občinske volilne komisije, univ. dipl. prav. l.r.

VLAGANJE KANDIDATUR IN LIST KANDIDATOV

Na sedežu Občinske volilne komisije, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice je najpozneje do 10.09.2014, do 19.00 ure možno vložiti kandidature in liste kandidatov s prilogami, kot jih določa veljavna zakonodaja.

Kot pripomoček smo na spletni strani občine objavili instruktivne obrazce, pri tem pa opozarjamo na obvezne priloge.

 

1.  Župan

Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate.

Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določi tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko predlaga enega kandidata za župana. Kandidata za župana mora podpreti najmanj 70 volivcev (2% od volivcev, ki so glasovali v prvem krogu zadnjih rednih volitev za župana).

– obrazec LV4 – Kandidatura za župana

– obrazec LV5 – Soglasje kandidata h kandidaturi za župana

– obrazec LV6 – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

– Instruktivni obrazec LV11 – Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

– Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

2. Občinski svet

Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate za občinski svet.

Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določi tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kandidate bo v volilni enoti moralo podpreti najmanj 35 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti (1% od volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 35).

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana občinskega sveta ali člana sveta krajevne skupnosti, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur.

  • Obrazec LV7 –  Kandidatura za člana občinskega sveta (s podporo volivcev)
  • Obrazec LV8 –  Soglasje kandidata  h kandidaturi za člana občinskega sveta
  • Instruktivni obrazec LV10 – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta
  • Instruktivni obrazec LV11 – Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane občinskega sveta
  • Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

3. Svet krajevne skupnosti

Kandidate za člana sveta KS prav tako lahko predlagajo politične stranke, ki kandidate določijo skladno s pravili stranke, ali pa s podporo skupine volivcev  in to je vsaj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.

– Obrazec LV-KS1A – Kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti (s podporo volivcev)

– Obrazec LVKS2 – Kandidatura za člana sveta krajevne skupnosti  (s podporo politične stranke)

– Obrazec LVKS- Soglasje kandidata h kandidaturi za člana občinskega sveta

– Instruktivni obrazec LV10 – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane  sveta krajevne skupnosti

– Instruktivni obrazec LV11 – Seznam udeležencev v delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane  sveta krajevne skupnosti
– Sporočilo o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

4. Volilni odbori

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.

Vsak kandidat za člana volilnega odbora mora podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

Obrazci za kandidiranje so dostopni na: Kandidiranje – obrazci

Obrazci za podporo volilcev: obrazci za podporo

 

Kandidatura za župana – obrazec LV4
Soglasje kandidata za župana – obrazec LV5
Zapisnik o delu organa pol.stranke, ki je določil kandidaturo za župana – obrazec LV6
Kandidatura za člana OS – obrazec LV7
Soglasje kandidata – obrazec LV8
Volilna kampanja; obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK – obrazec LV14
Ženske kvote
Spolne kvote – dopis
Kandidatura za člana KS; volici – obrazec LV-KS1A
kandidatura za člana KS; pol.stranka – obrazec LV-KS2
Soglasje kandidata za člana KS – obrazec LV-KS3
Volilna kampanja, obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK – obrazec
Ženske kvote
Navodila za volitve – KS
Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatur – obrazcec LV11
Zapisnik o delu organa o določitvi kandidature – obrazec LV10

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost