Skok na osrednjo vsebino

SARS-CoV-2  – za zdaj ni dokazov o preživetju koronavirusa v odpadnih vodah

21. 3. 2020 | 11:09

SARS-CoV-2  v odpadnih vodah

  1. Za zdaj ni dokazov o preživetju SARS-CoV-2 v WHO navaja, da se bo virus verjetno inaktiviral bistveno hitreje kot človeški enterovirusi za katere je znan prenos  preko vode (npr. adenovirus, norovirus rota virus, HAV).  Iz študij drugih korona virusov sklepajo, da toplota, visok ali nizek pH, sončna svetloba in običajni dezinficiensi kot je klor vsi pospešijo propad virusa (opomba: WHO poimenuje SARS-CoV-2 kot COVID-19).
  2. Po do sedaj znanih podatkih je tveganje za prenos SARS-CoV-2 preko odpadnih vod  Za zdaj še ni dokazov, da bi se SARS-CoV-2 prenašal preko kanalizacijskih sistemov z odpadno vodo z obdelavo ali brez.
  3. Prenos SARS-CoV-2 preko  odpadnih vod je sicer mogoč,  vendar se v dobro zasnovanih in upravljanih centraliziranih sistemih odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vsaki stopnji čiščenja (vključno z zadrževalnim časom in razredčevanjem) potencialno tveganje za tak prenos zmanjša. Tehnologija čiščenja odpadnih voda v stabilizacijskih bazenih (oksidacijskih bazenih ali lagunah) je še posebej primerna za uničevanje patogenov, saj  dolgi zadrževalni časi (20 dni ali več) v kombinaciji s sončno svetlobo, zvišanim pH, biološko aktivnostjo in drugimi dejavniki  pospešijo propad patogenov.
  4. Kot navaja ameriški Center za nadzor bolezni (CDC), kaže, da standardni ukrepi kloriranja komunalne odpadne vode zadostujejo za inaktivacijo koronavirusov, v kolikor se med čiščenjem vzdržuje in nadzoruje primerna koncentracija prostega preostalega klora.
  5. Za zaposlene pri delu z odpadnimi vodami in na čistilnih napravah, ni podatkov, da bi bila potrebna dodatna zaščita zaradi SARS-CoV-2. Delavci naj nosijo ustrezno osebno varovalno opremo (OVO: zaščitna vrhnja oblačila, rokavice, škornje, očala ali vizir za obraz in masko), ki je v skladu z oceno tveganja delovnega mesta, pogosteje naj izvajajo higieno rok ter naj se ne dotikajo obraza, zlasti oči, nosu in ust, brez da bi si pred tem umili roke.
  6. Upravljavci čiščenja odpadnih vod naj zagotovijo, da delavci pri delu sledijo rutinskim postopkom, da preprečijo izpostavljenost odpadni vodi. To vključuje tudi izvajanje inženirskega in upravnega nadzora,  varne delovne prakse in uporabo osebne OVO, ki je običajno predpisana za delovne naloge pri ravnanju z neobdelano odpadno vodo

Glede na to, da o preživetju in prenosu SARS-CoV-2 v odpadnih vodah še ne vemo vsega, svetujemo, da upravljalci  čiščenja odpadnih vod  posvetijo veliko pozornost  informiranju in osveščanju zaposlenih glede preventivnih ukrepov in dosledne uporabe OVO.

POVELJNIK CZ MORAVSKE TOPLICE

mag. Slavko Škerlak

VIRI:

1.CDC: Water Transmission and COVID-19. Dosegljivo na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

2.World Health Organization: Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19. Dosegljivo na: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

3.Occupational Safety and Health Administration: COVID-19 Control and Prevention: Solid waste and wastewater management workers and employers. Dosegljivo na: https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste

4.CDC:Healthcare professionals: Frequently asked questions and answers. Dosegljivo na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html

5. NMcLellan, Pernitsky P, Umble A. Coronavirus And The Water Cycle — Here Is What Treatment Professionals Need To Know Dosegljivo na: https://ideas.stantec.com/water/considerations-for-water-and-wastewater-treatment-related-to-the-recent-outbreak-covid-19

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Poslovni čas Občine Moravske Toplice

Pon., tor., čet. 7.00 – 15.00
Sreda 7.00 – 16.00
Petek 7.00 – 14.00

Dogodki in prireditve

Dostopnost