Koristne informacije in usmeritve glede preventive oz. odprave posledic neurij s točo

30. 7. 2020 | 11:17

Javni razpisi iz naslova Programa razvoja podeželja za kmetijski sektor

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije

Postavitev zaščitnih mrež pa je podprta tudi z ukrepom Programa razvoja podeželja, in sicer v deležu od 50 do 90 %, kar je pomembna novost glede na zadnjo, najnovejšo potrjeno spremembo Programa razvoja podeželja RS. Višji delež podpore je za območja z omejenimi dejavniki za pridelavo, ekološko kmetovanje in KOPOP, kolektivne naložbe in mlade kmete. Upravičen strošek za mrežo proti toči v intenzivnih nasadih je 31.000 evrov. Če se kombinira še s folijo za zaščito proti pokanju plodov je za višje rastoče rastline 68.334 evrov, za nižje rastoče rastline je 50.000 evrov.

Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ta namen bo v Uradnem listu RS predvidoma objavljen prihodnji petek, 7. avgusta 2020.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z letom 2019 dvignilo sofinanciranje zavarovalnih premij in sicer: posevki, nasadi in plodovi  –  50 %, živali – 30 %. Za sofinanciranje zavarovalnih premij lahko kmetijsko gospodarstvo uveljavlja tudi druge državne pomoči (npr. sofinanciranje iz občinskih sredstev), ki pa skupaj ne smejo presegati 65 odstotkov stroškov zavarovalne premije. Občina Moravske Toplice zato sofinancira zavarovalne premije v višini 10%.

Občina Moravske Toplice je pristopila tudi k sofinanciranju letalske obrambe pred točo. Izvajalec letalske obrambe pred točo je Športno društvo Letalski center Maribor, ki je bil izbran na podlagi skupnega javnega naročila, h kateremu je pristopilo 58 občin.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so zbrane vse koristne informacije in usmeritve glede preventive oz. odprave posledic neurij s točo.

 

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast