Sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

Občina Moravske Toplice

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 22.06.2021, na predlog župana, sprejel naslednji sklep (glej priponko)!

Sklep o dopolnitvi načrta

Velikost črk
Kontrast