Skok na osrednjo vsebino

SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, ZA KATERE VKLJUČITEV V NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OMT ZA LETO 2021 IN 2022 NI POTREBNA

Občina Moravske Toplice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in drugega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 2. 2. 2021, sprejel naslednji SKLEP o določitvi vrednosti pravnih poslov, za katere vključitev v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 ni potrebna. Več na spodnji povezavi

Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov

 

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost