Skok na osrednjo vsebino

Osnutek OPPN-ja za del EUP SV1 – turistično naselje – pridobitev prvih mnenj

Občina Moravske Toplice

» V skladu s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo prvega mnenja k prostorskemu aktu OPPN za del EUP SV 1 – turistično naselje.«

Tekstualni del

spremljajoce_gradivo

graficni_del

Nadomestno besedilo

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost