Skok na osrednjo vsebino

OPPN za širitev kmetije Küčan – predlog za pridobitev mnenj

Občina Moravske Toplice

Objavljamo Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Küčan.

20_01_OPPN Kučan P_tekstualni del

20_01_OPPN Kučan P_odlok

03_grafični del

04_priloge

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost