Skok na osrednjo vsebino

OPPN za Etnovas v Motvarjevcih

Občina Moravske Toplice

V skladu s 119. členom v povezavi s 114. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo končna mnenja k prostorskemu aktu OPPN za Etnovas v Motvarjevcih.

naslovnica

odlok

https://zeudoo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/klavdija_vnuk_zeu_si/En2HNqG342ZOqug-ATiiRagBEfz1NfvASFqTz4neB2H1iQ?e=HkORJz

 

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost