NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI in Z ZEMLJIŠČI S STAVBO OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021 IN 2022

Občina Moravske Toplice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) in 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 3. 2. 2021, na predlog župana, sprejel naslednji Načrt razpolaganja z zemljišči Občine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022. Več na spodnji povezavi

Načrt razpolaganja z zemljišči OMT za leto 2021 in 2022

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo OMT 2021-2022

Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z zemljišči s stavbo OMT za leto 2021 in 2022

Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z zemljišči OMT za leto 2021 in 2022

 

 

Velikost črk
Kontrast