Skok na osrednjo vsebino

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

Občina Moravske Toplice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 2. 2. 2021, na predlog župana, sprejel naslednji načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022. Več na spodnji povezavi

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

sklep o dopolnitvi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 in 2022

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost