LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021

Občina Moravske Toplice

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na  15. redni seji dne  2. 2. 2021, sprejel LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2021. Več na spodnji povezavi

Letni program kulture 2021

Velikost črk
Kontrast