Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3

Občina Moravske Toplice

Zainteresirano javnost obveščamo, da v času od vključno 7. 4. 2023 do vključno 5. 5. 2023 poteka ponovna javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3. Javna obravnava bo v sredo 26. 4. 2023 ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Javno naznanilo

00_naslovnica

10_kazalo

11_odlok

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

24_situacija

30_kazalo

36_povzetek

40_izjava