Skok na osrednjo vsebino

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP SV 1 – turistično naselje

Občina Moravske Toplice

Zainteresirano javnost obveščamo, da v času od 7. 12. 2023 do vključno 7.1.2024 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP SV 1 – turistično naselje.

Javna obravnava bo v sredo, 20. 12. 2023, ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Moravske Toplice. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali na elektronski naslov obcina@moravske-toplice.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Javno naznanilo 1

OPPN_za_del_EUP_SV1-dopolnjen_osnutek

 

 

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost