Javno naznanilo

Občina Moravske Toplice

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplice.

Gradivo bo objavljeno od 03.01.2020 pod rubriko Razpisi, objave.

Več v prilogi.

Javno naznanilo

Velikost črk
Kontrast