Skok na osrednjo vsebino

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Občina Moravske Toplice

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Upravičeni stroški:

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

    • energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
    • stroški informiranja in komuniciranja,
    • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

LINK: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost