Skok na osrednjo vsebino

Dopolnjen osnutek za OPPN Piščančji hlev Filovci

Občina Moravske Toplice

 

V skladu s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) prosimo nosilce urejanja prostora (NUP) za izdajo ponovnega prvega mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN za gradnjo piščančjega hleva v Filovcih.

1_tekstualni_del

2_graficni_del

3_spremljajoce_gradivo

Virtualni sprehod

Virtualni sprehod Občina Moravske Tooplice
Dostopnost