Javna razsvetljava od potoka Lipnica do naselja Mlajtinci

26. 6. 2020 | 07:58

Ob hodniku za pešce od potoka Lipnica (Tešanovci) do naselja Mlajtinci se izvaja izgradnja javne razsvetljave, ki bo namenjena osvetljevanju hodnika za pešce. Razsvetljava je bila načrtovana energetsko racionalno in v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja (Ur. list RS št.8/2007) in bo tako tudi izvedena. Ob zunanjem robu hodnika za pešce se je že izvedla postavitev temeljev s kandelabri, sledi montaža cestnih svetilk z izredno širokim kotom sevanja (optika, namensko namenjena za uporabo pri osvetlitvi kolesarskih stez in peš poti) vendar s popolno omejitvijo sevanja svetlobe navzgor, tako da se osvetli celotno področje vzdolž hodnika za pešce.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast