JAVNA RAZPRAVA ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

Občina Moravske Toplice

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 15. redni seji dne 2. 2. 2021, sprejel predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice v skladu s 72. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 52/17, 97/20), posredujemo v JAVNO RAZPRAVO, ki traja od 5. 2. 2021 do 20. 2. 2021. V času javne razprave lahko zainteresirana javnost poda pisne pripombe in predloge, ki jih pošlje na naslov Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE, ali na elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si .

Vabljeni k sodelovanju.

JAVNA RAZPRAVA  ODLOKA 

Velikost črk
Kontrast