Javna obravnava predloga NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH

Občina Moravske Toplice

Datum objave: 9. 9. 2020
Vabimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do srede, 16. 9. 2020, na e-poštni naslov majda.lipic@moravske-toplice.si.

Načrt s prilogami je v fizični obliki na vpogled tudi na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

Predlog NAČRTA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH

 

Velikost črk
Kontrast