Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za lokalno infrastrukturo

 ODBOR ZA LOKALNO INFRASTRUKTURO:

  1. Dušan Puhan, Ivanci - predsednik,
  2. Tomaž Gregorec, Bogojina,
  3. Sašo Koca, Tešanovci,
  4. Andrej Baligač, Filovci,
  5. Franc Deutsch, Ratkovci,
  6. Viktor Časar, Mlajtinci,
  7. Vladimir Koltaj, Berkovci.

Kontakt