Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, ŠOLSTVO, KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM:

  1. Majda Ðurinek, Moravske Toplice - predsednica,
  2. Jože Trajber, Martjanci,
  3. Zsuzsi Vugrinec, Središče,
  4. Vlado Vučkič, Selo,
  5. Franc Škalič, Selo,
  6. Jože Herman, Moravske Toplice,
  7. Alojz Trplan, Ivanci.

Kontakt