Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

ODBOR ZA KMETIJSTVO:

  1. Štefan Hul, Krnci - predsednik,
  2. Suzana Koltai, Lončarovci
  3. Bojan Šušlek, Pordašinci,
  4. Leonn Turner, Selo,
  5. Štefan Ferencek, Vučja gomila,
  6. Ignac Gabor, Filovci,
  7. Iris Gergorec, Prosenjakovci.

Kontakt