Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

GARDEN

 

GARDEN – Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč

Glavni cilj projekta je s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe in z razvijanjem produktov ter storitev na manj razvitih podeželskih območjih oziroma z razvojem inovativnih turističnih programskih paketov, krepiti privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Toplicami in mestom Lenti, pri čemer se poseben poudarek daje ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Projektni partnerji:

Samouprava mesta Lenti, vodilni partner

Občina Moravske Toplice

TIC Moravske Toplice

Javna fundacija za razvoj zdravstvenega turizma Gyógyhelyünk Lenti

 

Predvidene aktivnosti:

Zadani rezultat projekta so oblikovani produkti, osnovani na cvetlicah in vrtovih ter energiji prostora. V tematskem sklopu vrtovi se bo pripravilo 5 produktov na podlagi s projektom izbranih 5 področij (dišeči in zdravilni bezeg, zdravilna ajda, veliki zvonček, vilinski vrt, orhideja) oziroma na osnovi le-teh se bodo izdelali turistični paketi. Namen razvoja paketov je, na osnovi novih produktov, razvitih v okviru projekta, in povezanih lokacij (biotopi, v projektu predvidene lokacije, parki. Itd.) organizirati tematske festivale, ki bodo pritegnili turiste in obiskovalce iz turističnih magnetov ter obogatili turistično ponudbo območja oziroma s tem vplivati na podaljšanje bivanje turistov na ciljnem območju. Tematske prireditve oz. festivali bodo potekali na obeh straneh meje. Predvideni so naslednji dogodki oz. festivali: Piknik zdravilnega in dišečega bezga, Festival velikega zvončka, Festival vilinskega vrta, Festival zdravilne ajde in Festival orhidej. V mestu Lenti bo urejen Gastrodvor.

Projekt predvideva pripravo študije, ki bo predpogoj za razvoj produktov iz dišečega bezga, zdravilne ajde, cvetov polj in gozdov, orhidej in vilinskih vrtov. Študija bo zajela analizo stanja in marketinško strategijo ter bo analizirala in zbrala  podatke za uporabo posameznih rastlin oz. produktov (bezeg, ajda, zdravilna zelišča, orhideje, sadeži vilinskih vrtov).

K turističnim paketom  se bodo pripravili nasveti in zbirke receptov v štirih jezikih: Nasveti in recepti za uporabo bezga, Nasveti in recepti za uporabo ajde, Nasveti in recepti za uporabo  poljskih cvetic in cvetic iz gozda ter zdravilnih zelišč, Nasveti in recepti za ustvarjanje vilinskih vrtov,  in Napotki za nego orhidej.

Na temo energije bo vzpostavljena pot, ki bo povezovala energijske parke območja (Energijska pot GARDEN): Lenti – Energijski park Sv. Jurija (Lenti)  – Vrata Hetésa – Park prijateljstva – Bukovniško jezero – Moravske Toplice – Lukačevci oziroma preučene bo možnosti alternativne trase čez Vrata Hetésa do naselja Márokföld. Na temo energije bo pripravljena zloženka  o energijskih parkih in energijski poti oziroma informacijsko gradivo o poti, ki povezuje energijske parke in sicer štirih  jezikovnih različicah.

 Za namene promocije novih produktnih paketov se bo pripravila štiri jezična spletna stran projekta, gradivo za objave v regionalnih, lokalnih in strokovnih medijih oz. magazinih ter na turističnih spletnih straneh; promocijski spominki, trije videoposnetki; Facebook stran; kampanja Google Adwords; fotografije o turističnih produktnih paketih, dvodnevni promocijski (slovensko-madžarski) pohod za novinarje in organizatorje programov pri turističnih agencijah ter udeležba na štirih sejmih.

 Projekt sofinancira EU v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska iz sredstev ESRR.

Kontakt