Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

19. september 2019

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice za leto 2019

Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice obveščamo, da bodo dločbe o odmeri NUSZ za leto 2019, odpremljene 26.09.2019. Datumi zapadlosti obveznosti so: 1. obrok 11.11.2019, 2. obrok 11.12.2019, 3. obrok 10.01.2020 in 4. obrok 10.02.2020.

 

16. september 2019

63. Državno tekmovanje oračev Slovenije in 25. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol

Ob deseti obletnici svetovnega prvenstva v oranju v Tešanovcih sta na tešanovskih in mlajtinskih poljih v petek in soboto, 13. in 14. septembra 2019, potekali 63. državno tekmovanje oračev Slovenije in 25. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju.

 » preberi več

3. september 2019

Cenik - izvajanje javne službe odvoz odpadkov

Cenik je objavljen v prilogi.

12. avgust 2019

Evropski teden mobilnosti

Letošnji Evropski teden mobilnosti se odvija pod sloganom Gremo peš! Hoja je namreč pogosto spregledan, a vedno aktualen princip trajnostne mobilnosti, saj na ta način pozitivno vplivamo na zdravje in ne škodujemo okolju.

Destinacija Moravske Toplice si je v letošnjem letu pridobila znak zelene destinacije Slovenia Green in s tem začrtala razvoj, ki ga narekujejo rast turizma v kraju in sočasno prilagajanje in omilitev podnebnih sprememb ter skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

Občina Moravske Toplice vlaga v razvoj kolesarskih in pohodniških poti. Rezultati se kažejo v strukturi obiskovalcev, ki svoj dopust preživljajo na kolesu ali se odpravijo na pohod po okoliških krajih ali do naravnih in kulturnih znamenitosti, ki jih občina ima.

Občina Moravske Toplice se skupaj z Občino Puconci in Mestno občino Murska Sobota povezuje v enoten sistem izposoje električnih in navadnih koles z željo, da spodbudimo k kolesarjenju na relativno kratkih poteh obiskovalce, turiste in seveda domačine.

Občine bodo sistem predvidoma predale v uporabo 20. septembra 2019, ko bodo osnovnošolci iz Občin Moravske Toplice in Puconci prikolesarili v Mursko Soboto in se udeležili dogodka, ki ga ob Evropskem tednu mobilnosti pripravlja Mestna občina Murska Sobota.

S premagovanjem kratkih razdalj s kolesom ali peš ne prispevamo samo k bolj zdravemu okolju, ampak tudi k zdravemu življenjskemu slogu tako domačinov kot obiskovalcev in turistov. 

 

6. avgust 2019

OBVESTILO - AJPES

Celovita prenova Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Od 1. 1. 2020 vam bo na voljo težko pričakovan in celovito prenovljen Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Podatki bodo na voljo vsem uporabnikom v spletni aplikaciji in kvalificirani upravičenci (notarji, izvršitelji, upravitelji, osebje sodišča in davčni organ) bodo lahko sami opravili vpis podatkov v register. Vzpostavljena bo tudi neposredna povezava z vsemi zalednimi registri, kar bo omogočalo hitrejši vpis v matično evidenco. Možne zastavljene premičnine bodo motorna vozila, poslovna oprema, zaloge ter gospodarska javna infrastruktura. Podrobnejšo vsebino in pravila dostopa bo uredila nova Uredba o RZPP, ki je že v obravnavi pri pristojnih organih.

Iskanje v RZPP

Nova Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

Dne 9.6.2019 je stopila v veljavo nova Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, ki predpisuje vsebino prijave in način vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (PRS).

Obrazci za vpis v PRS sedaj niso več priloga Uredbe, temveč so objavljeni na spletni strani AJPES. Vsebina obrazcev ni več obvezna in lahko poslovni subjekt prijavo vloži tudi v drugi obliki, pomembno je le, da navede vse zahtevane podatke.

VEM/SPOT točke AJPES

Najhitrejši način za registracijo podjetja in priglasitev vseh sprememb je VEM/SPOT točka AJPES, kjer lahko uredite tudi druge postopke, kot so prijava davčnih podatkov, oddaja vloge za izdajo DDV številke, prijava v obvezno socialno zavarovanje za primer poškodbe pri delu/poklicne bolezni ter oddaja vloge za izdajo obrtnega dovoljenja.

Naloge točk VEM/SPOT opravljamo v vseh izpostavah AJPES na 12 lokacijah v Sloveniji.

31. julij 2019

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POMOČ PRI PLAČILU ZAVAROVALNIH PREMIJ

Obveščamo vas, da je zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev Javni razpis za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 2019 zaključen in ni več možno podajati vlog.

16. julij 2019

OBVESTILO O PRIČETKU GRADNJE DELA PRIMARNEGA VODOVODA IN PLOČNIKOV V SEBEBORCIH

Spoštovani udeleženci v prometu, obveščamo vas, da se bo v drugi polovici meseca julija in predvidoma do sredine meseca septembra 2019 v naselju Sebeborci izvajala gradnja primarnega vodovoda v levem robu republiške ceste od hišne številke 56 A do odcepa za Ivanovce. V istem časovnem obdobju bo grajen tudi pločnik z javno razsvetljavo na desni strani republiške ceste, na odseku od začetka naselja, vse do cestnega odcepa za Ivanovce. V času gradnje bo na republiški cesti promet potekal izmenično po enem voznem pasu. Pločnik, kakor tudi vodovod, bosta grajena po odsekih, tako da ne bo preveč moteno odvijanje prometa. Dostopi do posameznih objektov bodo moteni le za kratek čas, ko se bo odvijalo delo na samem priključku. Dela se bodo predvidoma pričela na spodnjem, južnem delu posameznega objekta (vodovoda in pločnika) in nadaljevala proti severu, tako da bo potek gradnje vnaprej predvidljiv.

Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je bilo dogovorjeno, da bodo po zaključku zgoraj navedenih del pristopili k sanaciji republiške ceste skozi naselje.

Vse udeležence v prometu naprošamo za malo potrpežljivosti v času gradnje, saj bo po zaključku navedenih del naselje Sebeborci pridobilo prijetnejši videz in bistveno izboljšano varnost v cestnem prometu.

8. julij 2019

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Spoštovani,

obveščamo vas, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski  in preživninski sklad Republike Slovenije  odprt

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I. (v nadaljevanju DIR)

 Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki ki:  

  • so pred programom za katerega uveljavljajo šolnino po tem razpisu, imeli končano največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj,
  • so sami poravnali šolnine,
  • so oziroma BODO v obdobju od 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja ali programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI),
  • so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 zaključili programe poklicnega in maturitetnega tečaja, mojstrske ali delovodske izpite – vključno s pripravami,
  • so se prekvalificirali na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja.

 Več na: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

 » preberi več

27. maj 2019

2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria

  1. 25.maja 2019 je v Varaždinu v prostorih Varaždinske županije potekal 2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria.

Na Sejem, v okviru katerega je potekalo tudi ocenjevanje bučnih olj, je bilo prijavljenih skupaj 155 pridelovalcev z 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Iz Slovenije je prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 različnih občin, 6 iz Občine Moravske Toplice. Analiza in vrednotenje olja je bi bila izvedena v skladu z zahtevami HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirala se je kemična sestava olja in opravila senzorična analiza. Letošnji prvak razstave je Reinhard Prutej iz Vidre vasi v Avstriji.

V kategoriji nerafinirano bučno olje po tradicionalni metodi je iz Občine Moravske Toplice Zlato medaljo prejel Denis Vitez iz Tešanovcev. Srebrno medaljo so prejeli Anton Horvat iz Ivancev, Barbara Cigut iz Noršincev ter Franc Kučan iz Tešanovcev. Igor Camplin iz Bogojine je prejel posebno priznanje.

Tekmovanje je potekalo tudi v kategoriji hladno stiskanega bučnega olja, kjer pa iz Občine Moravske Toplice nismo imeli predstavnika.

Nagrajencem čestitamo!

 

22. maj 2019

Pravljični park

Ta teden je uradno odprl svoja vrata Pravljični park v Moravskih Toplicah. Park je nastal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska, v sklopu projekta Tele-ka-land.  Namenjen je predvsem najmlajšim. Več informacij lahko dobite v TIC Moravske Toplice, ki izvaja projekt v Moravskih Toplicah.

22. maj 2019

Občina Moravske Toplice prejela znak Slovenia Green

Ob dnevu svetovne biotske raznovrstnosti je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green v Rogaški Slatini poteka tretji ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma Slovenije poteka na temo Turizem in podnebne spremembe.

Na letošnjem dogodku je Občina Moravske Toplice prejela znak  Slovenia Green in podpisala 'Vodno zavezo', s katero so podpisniki izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode. 

Več o dogodku: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/9593-tretji-zeleni-dan-slovenskega-turizma

23. januar 2019

OBVESTILO zainteresirani javnosti

Zavod za zaposlovanje Območna služba Murska Sobota obvešča zainteresirane brezposelne osebe o možnostih vključevanja v tečaje – Neformalno izobraževanje in usposabljanje

 » preberi več

21. januar 2019

Turistična in promocijska taksa 2019

Obveščamo vas, da velja od 1. 1. 2019 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Ur.l. RS št. 57/2018), ki določa višino turistične in promocijske takse. Odlok pravi, da se za celotno območje občine Moravske Toplice določi:

  • turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
  • promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.

Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt