Skok na osrednjo vsebino

A község települései

Moravske Toplice község felülete 144 km2,
és 28 településből áll.

A község települései:

Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas/Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci/Szentlászló, Noršinci, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče/Szerdahely, Suhi Vrh, Tešanovci és Vučja Gomila.

Dostopnost