Skok na osrednjo vsebino

Moravske Toplice Község polgármestere Alojz Glavač.

Alojz GLAVAČ, 1960-ban született, villamossági mérnök, 2010 októberében lett Moravske Toplice Község második polgármestere.

A polgármester illetékessége

A polgármester jogi személyként képviseli Moravske Toplice községet.

Moravske Toplice alapszabályzata szerint a polgármester illetékességébe a következők tartoznak:

  • a polgármester képviseli a községet,
  • a községi tanácsnak elfogadásra javasolja a község költségvetését és a költségvetés zárszámadását, valamint a községi tanács illetékességébe tartozó rendeleteket és egyéb okiratokat,
  • megvalósítja a község költségvetését és meghatalmaz másokat a községi költségvetés megvalósításához kapcsolódó egyes feladatok elvégzésére,
  • gondoskodik a község általános okiratainak és a községi tanács egyéb határozatainak végrehajtásáról,
  • dönt a község ingó vagyontárgyainak megszerzéséről és elidegenítéséről, valamint ingatlan vagyonának megszerzéséről,
  • dönt a község által alapított közüzemi vállalkozások kötelezettségeinek teljesítési garanciáiról,
  • szerződik hosszú távú beruházási hitelek felvételéről,
  • dönt a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról a költségvetés elfogadásakor előre nem látható célokra,
  • gondoskodik a község alapszabályzatának, rendeleteinek és más általános okiratainak közzétételéről,
  • javaslatot tesz a községi igazgatóság szerveinek létrehozására, tevékenységi területeik meghatározására és belső szervezetük kialakítására,
  • elkészíti a községi igazgatóság munkaköri jegyzékét,
  • dönt a községi igazgatóság alkalmazottainak kinevezéséről, illetve velük munkaviszony létesítéséről
  • és felhatalmazza a községi titkárt e feladatok elvégzésére,
  • kinevezi és felmenti a község titkárát, valamint a községi igazgatóság és a közös községi igazgatóság szerveinek vezetőit,
  • irányítja és felügyeli a községi igazgatóság és a közös községi igazgatóság szerveinek munkáját,
  • intézi a törvényben és a jelen alapszabályzatban meghatározott egyéb ügyeket,
  • a törvénnyel összhangban dönt az állam által a községre ruházott ügyekben.
Dostopnost