Skok na osrednjo vsebino

A községi tanács

A község jogainak és kötelezettségeinek keretébe tartozó minden kérdésben a községi tanács a község legfelső döntéshozó szerve.

A községi tanács fogadja el a község alapszabályzatát, rendeleteit és egyéb általános aktusait, valamint a községi tanács szabályzatát.

Illetékességi körében a községi tanács:

  • elfogadja a község területrendezési és más fejlesztési terveit,
  • elfogadja a község költségvetését és zárszámadását,
  • létrehozza a községi igazgatóság szerveit, meghatározza szervezeti felépítésüket és tevékenységi területüket,
  • más községek községi tanácsaival együttműködve létrehozza a községi igazgatóság közös szerveit és a közintézmények és közvállalkozások alapítói jogait érvényesítő közös szerveket,
  • jóváhagyja feladatok állami illetékességi körből községi illetékességi körbe való átadását és dönt a községnek az államtól így átvett ügyeiben, ha a törvény szerint ezekben az ügyekben nem más községi szerv dönt,
  • felügyeli a polgármester, alpolgármester és községi igazgatóság munkáját a községi tanács döntéseinek végrehajtásával kapcsolatban,
  • megerősíti a községi tanács tagjainak mandátumát és elrendeli a községi tisztviselők idő előtti felmentését,
  • kinevezi és felmenti a felügyelőbizottság tagjait és a felügyelőbizottság javaslatára idő előtt felmenti a felügyelőbizottság tagját,
  • kinevezi és felmenti a községi tanács bizottságainak és szerveinek tagjait,
  • a polgármester javaslatára kinevezi és felmenti az alpolgármester(eke)t, kijelöli a funkció idő előtti megszűnése esetén a polgármester funkcióját betöltő alpolgármestert, és dönt az alpolgármester funkcióinak szakmai lebonyolításáról,
  • dönt a községi vagyon megszerzéséről és elidegenítéséről, amennyiben a község alapszabályzata vagy rendelete szerint e kérdésekben nem a polgármester dönt,
  • népszavazást ír ki,
  • saját aktusával, a törvénnyel összhangban, meghatározza a községi tisztviselők fizetését vagy annak valamely részét, valamint a községi tanács által kinevezett szervek és munkacsoportok tagjainak jutalmazási és javadalmazási kritériumait,
  • meghatározza a helyi közszolgáltatásokat és végzésük mikéntjét,
  • a törvényekkel összhangban létrehozza a közintézményeket és közüzemi vállalkozásokat, valamint egyéb közjogi jogi személyeket,
  • kinevezi és felmenti a községi tanács közfogyasztók védelméért felelős tagjait, valamint a község törvényi alapon létrehozott más szerveinek tagjait,
  • öt éves időszakra meghatározza az elemi és egyéb csapások, s ezen belül a tűzesetek, elleni védelem és védekezés szervezeti kialakítását és működését,
  • elfogadja az elemi és egyéb csapások, s ezen belül a tűzesetek, elleni védelem és védekezés programját és éves tervét,
  • elfogadja a Községi tűzoltóság tűzvédelmi tervét,
  • meghatározza a községi tanács szervezeti kialakítását és működési módját háború esetén,
  • elfogadja az elemi és egyéb csapások elleni védelemről szóló rendeletet, és meghatározza a közszolgáltatásként működő tűzvédelem kialakítását,
  • véleményezi az igazgatási egység vezetőjének kinevezését és kinevezi a község képviselőit az igazgatási egység vezetőjének tanácsadó testületében,
  • a törvénnyel és alapító okirattal összhangban kinevezi és felmenti a közüzemi vállalatok és közintézmények igazgatóit, illetve véleményezi kinevezésüket és felmentésüket és egyetértését adja ehhez, valamint véleményezi a közintézmények igazgatójelöltjeit,
  • a törvénnyel és alapító okirattal összhangban kinevezi és felmenti azon közüzemi vállalatok és közintézmények igazgatóit, amelyek alapítója vagy társalapítója a község, illetve véleményezi kinevezésüket és felmentésüket és egyetértését adja ehhez,
  • dönt a törvény és a község alapszabályzata által meghatározott egyéb ügyekben.

A községi tanács működését és státuszát az Önkormányzati törvény és Moravske Toplice község alapszabályzata határozza meg.

Dostopnost