Skok na osrednjo vsebino

A községi igazgatóság illetékessége

A községi igazgatóság jogai és kötelezettségei keretében a törvényekkel összhangban ellátja lakosainak a Moravske Toplice községi igazgatósága szervezeti kialakításáról és tevékenységi területéről szóló rendelet (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 13/1999. sz.) által meghatározott területeken jelentkező szükségleteinek kielégítését szolgáló igazgatási, szakmai, szervezési és egyéb feladatokat.

A községi igazgatóság munkáját önállóan, a Szlovén Köztársaság alkotmánya és törvényei, Moravske Toplice község alapszabályzata, valamint a vonatkozó rendeletek és egyéb előírások szerint végzi.
hivatalos e-mail cím: obcina@moravske-toplice.si

A községi igazgatóság szervezeti felépítése a községi igazgatóság küldéséhez és feladataihoz, valamint a tevékenységeihez kapcsolódó folyamatokhoz illeszkedik. Ennek fényében a községi igazgatóság szervezeti felépítése a következőket kell, hogy biztosítsa:

  • a küldetéséből fakadó feladatok törvényes, szakszerű, hatékony, racionális és időbeli elvégzését,
  • az igazgatósági munkák maximálisan célszerű megszervezését és lebonyolítását,
  • a feladatok koordinált elvégzését és a projektek eredményes lebonyolítását és megvalósítását,
  • mindezek eléréséhez előfeltétel a feladatok végzésének hatékony belső ellenőrzése és minőségi értékelése, valamint
  • a községi igazgatóság értékalapú és operatív összpontosítási légköre szolgáltatásai felhasználóira, s végül de nem utolsósorban
  • együttműködés más közintézményekkel és projektek esetén a gazdasági szektor szereplőivel is, Moravske Toplice község polgárainak javára.

A községi igazgatóságot a polgármester irányítja és felügyeli, munkáját a községi igazgatóság titkára vezeti.

Dostopnost