Gradnja optičnega omrežja do Vučje Gomile

20. 4. 2020 | 04:13

Občina si že vrsto let prizadeva za pokritje območja občine Moravske Toplice s širokopasovnim omrežjem. Trenutno sta odprta dva javna razpisa, kjer pa občine ne morejo biti prijavitelj.  Ta trenutek ni jasno, kdaj se bodo začeli in končali postopki.

Zaradi akutnih problemov z delovanjem dosedanjega omrežja v naselju Vučja Gomila, smo se odločili, da na stroške občine izvedemo zemeljska gradbena dela ob pogoju, da operater investira v izgradnjo optike in montažo lokalne terminalne postaje in druge telekomunikacijske opreme.

Za sodelovanje pri izvedbi optičnega omrežja do naselja Vučja Gomila se je prvi odzval Telekom Slovenije d.d., s katerim smo v preteklem tednu že opravili ogled trase optičnega omrežja do naselja Vučja Gomila. Trasa bo potekala od naselja Bogojina, po lokalni cesti Bogojina – Vučja Gomila do vaško-gasilskega doma Vučja Gomila. Trasa bo potekala pretežno v cestnem svetu, v lasti občine, delno pa tudi po zasebnih parcelah, za katere bo potrebno predhodno soglasje lastnikov.

Za potrebe mobilnega omrežja Telekom Slovenije je predvidena postavitev bazne postaje Vučja Gomila – lokacija pri pokopališču Vučja Gomila.

Ob uspešnem sodelovanju občine in občanov z operaterjem bi bilo optično omrežje do Vučje Gomile izgrajeno v 2 mesecih.

Občina Moravske Toplice - grb

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

I: www.moravske-toplice.si
E: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 – 14.30
Sreda 7.30 – 15.30
Petek 7.30 – 13.30

Velikost črk
Kontrast