ponudba-za-odkup-zemljisca-vloga vloga-za-izdajo-potrdila-o-uveljavljanju-predkupne-pravice-obcine-slo Vloga za (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine Moravske Toplice - MADŽ.Ponudba za nakup zemljišča v lasti Občine Moravske Toplice - SLO Ponudba za nakup...