Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve - SLO Delna ali popolna zapora ceste zaradi prireditve na njej- MADŽ.Delna ali popolna zapora ceste zaradi del na njej - SLO Delna ali popolna zapora cesta zaradi del na njej - MADŽ.Soglasje za poseg v varovani pas...