SEJE OBČINSKEGA SVETA

Novice in obvestila

4. izredna seja – 05.12.2017

Vabilo 4. izredna seja Zapisnik 3. izredne seje K tč. 1 - Predlog odloka o OPPN za enoto urejanja prostora TE12 v Tešanovcih K tč. 2 - Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Moravske Toplice  

3. izredna seja – 24.11.2017

Vabilo - 3. izredna seja Zapisnik 23. redne seje Predlog sklepa - Odlok o OPN Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Moravske Toplice - predlog Priloga 1 Priloga 2 Pregledna karta - predlagani posegi  

23. redna seja – 20.10.2017

Vabilo - 23. redna seja Zapisnik 22. redne seje K tč. 1. Poročilo o izvršitvi sklepov Občinskega sveta K tč. 2 - Predlog soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu K tč. 3 - Predlog spremembe kadorvskega načrta OU za leto 2018  

22. redna seja – 05.09.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 21. redne seje K tč. 2 - Informacija o glasovanju na dopisni seji K tč. 3 - Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna Realizacija računa financiranja...

21. redna seja – 18.07.2017

Vabilo K tč. 1- Zapisnik 20. redne seje K tč. 2 - Poročilo OŠ Bogojina Poročilo OŠ Fokovci Poročilo DOŠ Prosenjakovci Poročilo Vrtci občine Moravske Toplice Poročilo TIC Moravske Toplice Poročilo MNSS Občine Moravske Toplice K tč. 3 - Predlog sklepa o sofinanciranju...

20. redna seja – 09.05.2017

Vabilo K tč. 1- Potrditev zapisnika 19. redne seje K tč. 2 - Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2016 Realizacija bilance prihodkov in odhodkov Realizacija prihodkov proračuna...

19. redna seja – 23.02.2017

Vabilo K tč. 1 - Zapisnik 18. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2017 in 2018...

18. redna seja – 31.01.2017

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 17. redne seje K tč. 2 - Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 Obrazložitev predloga proračuna OMT za leto 2017 in 2018 Bilanca prihodkov in odhodkov Proračun OMT za leti...

17 . redna seja – 22.12.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 16. redne seje K tč. 2 - Obvestio o začasnem financiranju K tč. 3 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda DOŠ Prosenjakovci K tč. 4 - Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ K tč.. 5 - Ugotovitveni...

16. redna seja – 29.11.2016

VABILO K tč. 1 - Zapisnik 15. redne seje K tč. 2 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obrazložitev predlog rebalansa proračuna Rebalans prihodkov proračuna Rebalans proračuna Rebalans računa financiranja Rebalans NRP po virih Rebalans NRP po...

Novice in obvestila po mesecih

Velikost črk
Kontrast